Privacyverklaring Innerlijke Aandacht

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort willen wij je aangeven dat de eventuele gegevens die wij van jou en door jou krijgen bij ons in veilige handen zijn. Want we doen ons uiterste best om je privacy te waarborgen.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens zijn wij, Jay Quasters en Tracy Quasters. De eigenaren van Innerlijke Aandacht, gevestigd in Weert, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59341343.

Contactgegevens

Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor ons en voor ons alleen. We gebruiken deze gegevens om je op de hoogte te houden van onze activiteiten, administratieve zaken en natuurlijk om contact met jou te houden tijdens de trajecten die we overeen zijn gekomen om samen te doorlopen. Dit kan zijn individuele begeleiding of groepsactiviteiten.

Dossier

Indien we overeenkomen om een individueel traject te doorlopen is het voor een goede begeleiding noodzakelijk (en wettelijk verplicht) om een dossier aan te leggen. Steeds toegespitst op en in samenhang met de begeleidingssituatie bevat je dossier aantekeningen over de ontwikkeling van je persoonlijke proces, eventueel van je algemene gezondheidstoestand, je levensverhaal als je dat ingestuurd hebt, eventuele evaluatieverslagen, de afspraken die we eventueel hebben gemaakt over huiswerk, kortom over alles wat nodig is om een goede kwaliteit van begeleiding en de continuïteit daarvan te kunnen garanderen. Steeds zullen we alleen die gegevens vragen en vastleggen die relevant zijn voor een bepaalde begeleidingssituatie.

Het dossier dat wordt aangelegd, wordt aangelegd door de begeleider van een activiteit waarvoor jij je hebt opgegeven en onder wiens leiding jij valt wat betreft deze activiteit. Zowel Tracy Quasters als Jay Quasters beschikken dus over zijn of haar eigen dossiers en de ander heeft daar geen inzage in, of alleen nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven, omdat er een in jouw ogen goede reden voor was.

Soms kan het wenselijk zijn gegevens over je op te vragen bij derden. Dat zullen we uiteraard nooit doen zonder je toestemming daarvoor. Ook zullen we zelf geen gegevens verstrekken aan derden zonder jouw toestemming.

Een uitzondering hierop vormt het gebruik van je gegevens voor controle op en verbetering van de kwaliteit van onze begeleiding aan jou en in het algemeen. Het kan voorkomen dat we jouw gegevens gebruiken om in te brengen bij supervisie of intervisie. Dit zal echter steeds anoniem gebeuren en uitsluitend op basis van alleen de voornaam van een cliënt. (Supervisie betreft het inbrengen van een cliënt en begeleidingstraject bij een meer ervaren therapeut/coach/trainer. Intervisie betreft het bespreken van casussen met therapeuten/coaches onderling).

Groepsactiviteiten

Als het gaat om groepsactiviteiten zijn we voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van iedere deelnemer ook afhankelijk van jou als deelnemer aan een activiteit. We eisen als begeleider dus dat jij als deelnemer aan een groepsactiviteit geen informatie van mededeelnemers naar buiten brengt en deze ook niet buiten de groepsactiviteit zelf met mededeelnemers bespreekt of op een andere manieren deelt.

Bij groepsactiviteiten wordt uitsluitend een dossier aangemaakt indien individuele begeleiding ook onderdeel uitmaakt van het te doorlopen traject.

Beveiliging

Bij wet wordt van ons verlangd dat we jouw gegevens beschermen. Dat doe we ook. Alles wat we via de Email, WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten.

Dat geldt eveneens voor andere diensten van derden waarbij contact gegevens worden opgeslagen. Dit betreft de toepassingen MoneyBird voor onze facturatie, Mailchimp voor onze nieuwsbrieven, SeamlessDocs voor formulieren, WordPress voor het contactformulier op onze website en Mollie voor onlinebetalingen. Al deze diensten zijn betrouwbaar, beveiligd en voldoen aan de AVG.

Persoonlijke dossiers worden bewaard in een (streng) beveiligde cloud server. De individuele mappen zijn nogmaals met een wachtwoord beveiligd om absoluut zeker te weten dat niemand anders er in kan.

Deze diensten zitten in onze apparaten. Alleen wij zelf hebben toegang tot ieder onze eigen telefoon en eigen accounts op onze tablet en computer. Deze zijn allen beveiligd met een code.

Je mag er dus gerust op zijn dat wij niets van jouw persoonlijke gegevens delen met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zullen we jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houden we ons aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. En de plicht vanuit de beroepsvereniging om het persoonlijke dossier 15 jaar te bewaren. Na deze termijnen zullen ook deze gegevens verwijderd worden.

Jouw rechten

We respecteren jouw privacy sowieso vanuit onze professionele ethiek alsmede gewoon als respect voor jou als medemens. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag ons hierover altijd aanspreken.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Tevens vind je onderaan iedere mailing de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.