Onze unieke methode

Intro

Alles wat wij aanbieden met Innerlijke Aandacht heeft als basis de relatief unieke, en in onze ogen prachtige benadering, van het Centrum Zijnsoriëntatie. Er is tegenwoordig een gigantisch aanbod op gebied van persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit, coaching en therapievormen. De één nog ‘spectaculairder’ dan de andere. (Waar we ons overigens graag van distantiëren). Zijnsoriëntatie is écht anders. Maar het spectaculaire is juist het gebrek aan dat spektakel. Het is aards, realistisch, eenvoudig, praktisch, maar bovenal werkelijk bevrijdend.

Het is niet voor niets dat velen die met dit werk in aanraking komen een thuiskomen ervaren, na al een hele reis afgelegd te hebben met allerlei andere werkvormen. Zo was het ook voor ons. Hieronder doen we een poging om een aantal kenmerkende aspecten van deze bijzondere methode te belichten.Ruimte om bij jezelf te zijn

We creëren in verschillende settings (individueel, met je partner of in groepen) op de eerste plaats ruimte om bij jezelf aanwezig te zijn. Spaceholding is een van de termen die op dit moment veel aandacht krijgt die deze houding van ruimte scheppen voor de ander en aanwezig zijn bij de ander omschrijft. In deze ‘heilige’ ruimte kan zich ontvouwen wat zich wil ontvouwen.

Niet gericht op verandering

Eén van de betekenissen van het woord zijnsoriëntatie is dat je je oriënteert op het zijn; op dat wat er nu is. We proberen in tegenstelling tot de meeste vormen van therapie of coaching niet op de eerste plaats (ongewenste) gedrag, overtuigingen, gevoelens of de situaties zelf te veranderen. Veranderingen, of de kracht en helderheid om iets te veranderen, ontstaan vanzelf door alles wat er in jezelf gezien wilt worden te doorvoelen.

Menselijkheid

We zijn niet primair als coach of therapeut bij je aanwezig. Maar vooral als medemens, mede-ziel, mede-levensreiziger. We hebben onze eigen thema’s die moeilijk zijn, een eigen verhaal en een eigen geschiedenis. We hebben daar al heel veel diepgaand werk mee gedaan. We weten echt hoe schaamte voelt, hoe verdriet voelt en een hele hoop andere gevoelens en gedachten die moeilijk zijn. Desalniettemin zijn ook wij nog steeds, gewoon op pad met telkens nieuwe uitdagingen. Er is dus altijd begrip en empathie voor wat er in jou leeft.

Radicaal positieve benadering

Alles wat zich in jou voordoet, is bedoeld om jou te helpen. Ieder gevoel, iedere gedachte is er op gericht jou te steunen. De manier waarop is weliswaar soms niet constructief, maar in de kern zit wel een voor jou wezenlijke kwaliteit. Jezelf ontdoen van het ‘onwenselijke’ gevoel of gedachte is ook jezelf ontdoen van die kwaliteit. Daarom maken we dus niets fout. We hoeven bijvoorbeeld niet af van onze boosheid. Dat is immers een supporter van onze individualiteit. We hoeven niets ‘los te laten’, iets in ons wilt kennelijk nog gezien worden. En we hoeven ook niet van onze ego af. Die is gericht op zelfbescherming. In plaats van er vanaf willen, treden we het tegemoet met nieuwsgierigheid, vriendelijkheid en begrip.

Lichaamsgericht voelen

Dit is misschien wel het belangrijkste punt. We nodigen je uit om voelend aanwezig te zijn bij zowel je emoties en gedachten als bij je lichaam. Je gevoel maakt zich o.a. kenbaar via het lichaam. Het is van wezenlijk belang om je op die gevoelde-sensaties in je lichaam af te stemmen. In sommige kringen wordt er gezegd: “Delen is helen”. Maar dat is maar gedeeltelijk waar. Echte verandering of bevrijding vindt plaats door iets helemaal te doorvoelen en belichamen.

Diepgaand

Wat ons werk wezenlijk anders maakt dan bij bijvoorbeeld mindfulness is dat we alles wat er in ons afspeelt echt willen leren kennen. We onderzoeken het, we doorvoelen het, we zijn er vriendelijk en verwelkomend naar. Een dergelijke ‘innerlijke intimiteit’ is anders dan het alleen maar observeren; zien hoe iets als een golfje opkomt er weer verdwijnt. We duiken in de diepte van ons zijn.

Rust en ruimte

Door op deze manier aanwezig te zijn bij hetgeen je moeilijk vindt in plaats van het proberen te veranderen of weg te drukken ontstaat er rust en ruimte in jezelf. Innerlijke strubbelingen krijgen minder grip op je. Je voelt je steeds rustiger van binnen; al dan wel nog of niet meer met al je angsten, maar er niet door gedreven. Met al je verlangens maar er niet door geobsedeerd.

Jezelf tot bloei brengen

Je gaat jezelf en het leven diepgaander beleven. Je maakt toenemende mate contact met de kwaliteiten die inherent zijn aan jouw natuur, jouw eigenheid. Zoals kracht, liefde, vreugde, sexualiteit, levenslust of speelsheid. Je hoeft ze niet te cultiveren. Ze waren er altijd al. Je had alleen het contact ermee verloren. Je vrije vorm komt steeds meer tot uitdrukking, als een bloem die open gaat en tot bloei komt. Want dat is wat geleefd wilt worden. Jij, jouw unieke vorm, jouw geschenk, jouw zijn. Helemaal jezelf zijn in verbinding met een ander.